Turniej wiedzy ekonomicznej

Dnia 30. 05. 2018r. po raz ostatni odwiedził dzieci z grupy ,,wiewiórki'' krasnal złotóweczka wraz z zaproszonym i gośćmi z banku BGŻ BNP PARIBAS: Panią Dyrektor Paulinę Regilewicz i doradcę klienta Katarzynę Brodowską oraz Panią Dyrektor naszego Przedszkola Małgorzatę Antoszczyk. Tego dnia odbył się turniej wiedzy ekonomicznej podsumowującej wiadomości z zakresu finansów. Dzieci, wykonywały zadania z ogromnym zaangażowaniem: rozmieniały określone kwoty pieniędzy na drobne, układały puzzle z banknotów, robiły zakupy w przedszkolnym sklepiku ,,cukiereczek'', obliczały oszczędności Kasi i Karola, rozwiązywały krzyżówkę. Nad poprawnością wykonywanych zadań bacznie czuwała komisja sędziowska w składzie zaproszonych gości. Ostatecznie wszystkie zadania dzieci wykonały prawidłowo. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt: ,,Bank moich marzeń'', a także wręczono upominki dzieciom, które wykonały piękne prace. Na koniec spotkania krasnal pożegnał się z wszystkimi dziećmi, po czym udał się do innych przedszkolaków.