Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rozkład dnia

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 - 4 letnich

9:00 - 14:00 Realizacja podstawy programowej

6:30-8:30

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Zabawy dowolne i zajęcia indywidualne.

8:30-9:00

 

Prace porządkowe w  sali. Zabawa ruchowa ze śpiewem, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9:00- 11:30


Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą kierowane oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy  w  języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11:30-12:30


Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.
Przygotowanie do leżakowania.

12:30-14:00


Odpoczynek na leżakach.  Słuchanie cichej muzyki relaksacyjnej.

14:00-14:30

Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.

14:30-16:00


Zabawa ruchowa.

Ćwiczenia  indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, Zabawy dowolne .według zainteresowań dzieci. Czytanie fragmentów książek, opowiadań, układanie puzzli, rysowanie, malowanie, lepienie.
Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 - 6 letnich

9:00 - 14:00 Realizacja podstawy programowej

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem liczeniem, pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Zabawy dowolne według zainteresowań i zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności.

8:30-9:00

 

Prace porządkowe w sali.  Ćwiczenia poranne.  Zabiegi higieniczne.

 Przygotowanie do śniadania.  Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalne zachowanie przy stole. Mycie zębów.

9:00- 11:30


Zajęcia edukacyjne z cała grupą w sali i na powietrzu, prowadzone według planów miesięcznych  oraz wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy  w  języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11:30-12:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.
Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach.

12:30-14:00


Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej ruchowej i werbalnej. Zabawy dydaktyczne o charakterze obserwacyjnym, zabawy tematyczne w teatr.

Gry i zabawy indywidualne i zespołowe w sali lub na powietrzu.

14:00-14:30

Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.

14:30-16:00

Zabawa ruchowa.

Praca korekcyjno-kompensacyjna.  Ćwiczenia  indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, Zabawy i gry przy stolikach w małych zespołach. Zabawy dowolne wedle zainteresowań. Czytanie fragmentów książek, opowiadań, układanie puzzli  rysowanie, malowanie, lepienie. (religia na wniosek rodziców)
Rozchodzenie się dzieci.