Tradycje i zwyczaje

TRADYCJE  I  ZWYCZAJE  PRZEDSZKOLA
Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę, swoją nazwę, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Uroczyste powitanie dzieci 3-letnich.
 • Pasowanie maluchów na przedszkolaka.
 • Sprzątania świata.
 • To już jesień – powitanie nowej pory roku (dyskoteka /ognisko).
 • Urodziny Misia Uszatka – Święto Pluszowego Misia.
 • Wróżby andrzejkowe.
 • Mikołajkowe niespodzianki.
 • Wigilia w przedszkolu.
 • Przedstawienia jasełkowe.
 • Bal karnawałowy.
 • Niech żyje Babcia i Dziadek.
 • Dzień Seniora – koncert dla emerytów i rencistów w Klubie Seniora.
 • Marzanna – powitanie wiosny.
 • Święto Ziemi
 • Dzień Rodziny - festyn
 • Dzień Dziecka – dzień śmiechu i radości.
 • Dzień sportu.
 • Wyjazd na spektakl bajkowy do teatru.
 • Wycieczki przyrodnicze.
 • Udział w różnych konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza placówką
 • Koncerty muzyczne.
 • Spotkania adaptacyjne.
 • Żegnaj przedszkole –uroczyste pożegnanie straszaków.