Model absolwenta przedszkola

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA


ABSOLWENT naszej placówki:

  • posiada umiejętności porozumiewania się, zgodnegofunkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
  • ma wyrobionenawyki samoobsługowe, higieniczne i kulturalne,
  • posiada umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli i opinii,
  • dba o swoje zdrowie. Jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości,uczestniczy w zabawach i grach sportowych,
  • dba o bezpieczeństwo własne i innych,
  • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym z zakresu edukacji językowej i matematycznej,
  • orientuje się co dobre i co złe,
  • dysponuje wiedzą o świeci społecznym i technicznym na miarę swoich możliwości,
  • przejawia postawę patriotyczną i poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej),
  • posiada umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, plastykę oraz małe formy teatralne.