Przedszkole Promujące Zdrowie

Od wielu lat nasze Przedszkole prowadzi działania mające na celu promocję zdrowia. Dnia 21 pażdziernika 2015 roku Nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2015-2020 przyznawane przez Wojewódzki Zespół ds Szkół Promujących Zdrowie.  Certyfikat został wręczony na ręce pani dyrektor Małgorzaty Antoszczyk oraz koordynatora akcji- pani Sylwii Kozickiej, podczas uroczystości, która miała miejsce w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu
Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu.
Uzyskanie takiego certyfikatu potwierdza fakt, iż nasze przedszkole jest miejscem, w którym  promocja zdrowia jest jednym z priorytetowych zadań  i wpisana jest w wizji i misji Przedszkola. Koncepcja Przedszkola Promującego Zdrowie została bardzo mocno zakorzeniona w działalności naszej placówki. Od wielu lat priorytetem naszych działań  jest troska o zdrowie dzieci , ich prawidłowy rozwój psychofizyczny  i społeczny.

 


 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

W roku szkolnym 2011/2012 nasze przedszkole podjęło działania mające na celu przystąpienie placówki do sieci szkół promujących zdrowie. Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. Polska została przyjęta do europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z siedmiu pierwszych krajów. Uczestniczymy więc w ogólnoświatowych wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola. 

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy się i bawi wielu ludzi, obowiązują w nim specyficzne normy, prawa i obowiązki.

Społeczność przedszkolna ( dzieci i pracownicy):

 1. Podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez:
 • zmianę zachowań zdrowotnych,
 • tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego.
 • edukację zdrowotną,
 • rozwój osobisty, społeczny i zawodowy.
 • otwartość i dialog,
 • partnerstwo,
 • współdziałanie.
 1. Uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
 1. Zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań

Podstawą pracy Szkoły Promujące Zdrowie jest integracja całej społeczności przedszkolnej. Przyjazna atmosfera, dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, właściwe interakcje to nieodłączne elementy pracy tych placówek.

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od na­szego stylu życia. Niestety niekorzystnie zmienione zwyczaje żywieniowe i coraz to bardziej siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a w konsekwencji cho­roby i krótsze życie. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany w naszym postępowaniu. Warto jest zmobilizować całą rodzinę równo­cześnie, gdyż ułatwi to wprowadzenie zmian. Poprawa stylu życia będzie najskuteczniejsza poprzez osobiste zaangażowanie i dawanie dobrego przykładu, a nie ustne przekazywanie zaleceń. Należy przyzwyczaić się do zdrowego stylu życia i zmiany wprowadzić na stałe.

W stylu życia najważniejsze jest zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna.

 

 

Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu
i aktywności fizycznej

 

Zasady zdrowego żywienia – Dziesięcioro przykazań zdrowotnych:

1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.

2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.

3. Znaczną część Twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa.

 

Codziennie jedz również owoce.

4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii.

5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.

6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.

7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych

np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.

8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.

 

9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.

10. Unikaj alkoholu.

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2012/2013

 

 

Przedszkole Publiczne  nr2 

im. „Misia Uszatka

w Myśliborzu                               

 

            Zdrowie to  najwyższa wartość człowieka. Jego brak ogranicza naszą aktywność, uniemożliwia realizację planów i marzeń. Jesteśmy zdrowi, gdy nie chorujemy, mamy właściwy stosunek do siebie i otaczającego świata, umiemy sobie radzić ze stresem. Zdrowie jest bogactwem społeczeństwa, to kapitał, który pozwala nam osiągnąć cele i spełnienie w życiu.

Mając na uwadze powyższe nasze przedszkole  w roku szkolnym 2011/12 przystąpiło do ogólnopolskiego programu „ Placówka promująca zdrowie” . W oparciu o diagnozę środowiska przedszkolnego stworzyliśmy program, dopasowany do naszych potrzeb, którego głównym  celem jest:

Stworzenie przedszkola zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego, zapewniającego wszechstronny rozwój całej społeczności przedszkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia.

 

Hasłem przewodnim naszego programu jest „ W zdrowym ciele- zdrowy duch”

 

Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych naszej placówki, a także obserwacji rzeczywistości przedszkolnej nakreślone zostały niżej podane kierunki działań:

 • prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia
 • przyjazna atmosfera w przedszkolu, prawidłowe relacje międzyludzkie
 • ruch w życiu człowieka, zdrowy styl życia

 

Kierunki te wyznaczają tematykę codziennych i tygodniowych zajęć w przedszkolu,  organizację różnorodnych spotkań , wycieczek, spacerów, itp. Oraz szeregu innych działań, które podejmujemy w celu osiągnięcia głównego założenia.

            W trakcie realizacji zadań programowych kształtowaliśmy czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijaliśmy ogólną sprawność ruchową dzieci.  Zarówno Rodzice, nauczyciele jak i personel obsługowy został włączony w organizację przedszkolnych uroczystości o tematyce pro zdrowotnej.

W przedszkolu pojawiła się też informacyjna tablica „ NASZ PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE, CO JEST ZDROWE A CO NIE” - dotycząca promocji zdrowia oraz treści prozdrowotnych.


Treści prozdrowotne włączone zostały do codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola. I tak w każdej grupie ustalony i zapisany został „kontrakt grupowy” obejmujący zasady bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

 Dzieci uczą się wierszy i piosenek oraz prezentują teatrzyki o tematyce zdrowotnej.  Powołany został „Klub Wiewiórki”.

                   

Pod kierunkiem nauczycieli  dzieci wykonują zdrowe posiłki: surówki, sałatki warzywne i owocowe, zielone kanapki, wyciskają soki i później z wielkim apetytem wszystko spożywają.

 

 Dzieci  chętnie biorą udział w organizowanych w przedszkolu konkursach plastycznych, takich jak na przykład:

„ Z Misiem Uszatkiem zdrowo i kolorowo”

    

 

„Warzywne dziwolągi”

inwencja twórcza rodziców i dzieci była ogromna

   

Ponadto nauczycielki stosują w pracy z dziećmi metody stymulacyjne i wyciszające, w tym metodę Veroniki Sherborne, Kniessów, Orffa, techniki relaksacyjne, dramę pantomimę, bajkoterapię. Dzieci uczą się dbać o swoje zdrowie psychiczne.

W związku z tym nasze przedszkole odwiedzili pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej i przeprowadzili zajęcia z dziećmi na temat skutecznego radzenia sobie z uczuciem złości. Poznaliśmy sposoby pozbycia się złości, jaka często nas ogarnia a także zapoznaliśmy się z „kodeksem złości”, określającym, co nam wolno a czego robić nie powinniśmy, kiedy jesteśmy źli.

Złości mówimy stanowcze PRECZ!

Niech na naszych twarzach zagości uśmiech.

Odbyły się spotkania dla kadry pedagogicznej ze specjalistami z poradni pedagogiczno- psychologicznej w Myśliborzu tematyka spotkań dotyczyła: sposobów radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami  dzieci w przedszkolu, oraz wykorzystywania metod relaksacyjnych w pracy z dziećmi.

Do wdrażania treści pro zdrowotnych wykorzystywane są też sytuacje edukacyjne spontanicznie prowokowane przez dzieci.

Ponadto zorganizowane zostały spotkania:

 • spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa przedszkolaka,
 • spotkanie z panią ze stacji sanitarno- epidemiologicznej pod hasłem „ Jak dbać o zdrowie, żeby nie chorować?”
 • dzieci z grupy Kotki uczestniczyły w akcji mającej na celu propagowanie krwiodawstwa: (w tym celu odbyło się spotkanie ze strażakami, którzy zademonstrowali sposób wykonania sztucznego oddychania, opowiedzieli o przeznaczeniu sprzętu znajdującego się w wozie strażackim, służącego ratowaniu życia, policjanci opowiedzieli o zagrożeniach oraz o sposobach ich unikania, panie ze stacji krwiodawstwa rozdawały ciekawe ulotki, kolorowanki, dzieciom dopisywały wspaniałe humory)

W ramach promocji zdrowia dla naszych dzieci  w poszczególnych grupach, zgodnie z realizowaną tematyką organizowane są wycieczki : np. do gabinetu stomatologicznego,

         

 Organizujemy także imprezy ogólnoprzedszkolne z udziałem rodziców, zaproszonych gości. W ten sposób staramy się stworzyć rzeczywiste partnerstwo między przedszkolem i domem rodzinnym dzieci w zakresie oddziaływań pro zdrowotnych.

 • w listopadzie 2012 r. odbyło się spotkanie dzieci  z naszego przedszkola z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola z Niemiec pod hasłem

„Witaminy jemy zdrowo rośniemy”

Była wspaniała zabawa, o czym mogą świadczyć zdjęcia oraz zadowolone miny rodziców i zaproszonych gości:

 

Ponadto w ramach wprowadzania miłej atmosfery, nauki współdziałania i współzawodnictwa zorganizowane zostały takie uroczystości jak:

 „Święto pieczonego ziemniaka”, „Bal karnawałowy w przedszkolu”, „ Jasełka w przedszkolu”, „Powitanie wiosny”, konkurs „Dźwięki gamy wszyscy znamy”


Prezentując działania pro zdrowotne nie można też pominąć przeprowadzanych na terenie przedszkola badań profilaktycznych, np. dotychczas odbył się  przegląd  zębów pod kątem profilaktyki próchnicy.

 

EFEKTY:

            Nasza praca przyniosła już pozytywne efekty w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków pro zdrowotnych, co potwierdzają obserwacje nauczycielek, spostrzeżenia personelu pomocniczego, a przede wszystkim opinie rodziców, wyrażane w czasie spotkań, zebrań grupowych czy też rozmów indywidualnych:

- w przedszkolu jest miła i przyjazna atmosfera, każdy może liczyć na pomoc i współpracę

- dzieci wiedzą w jaki sposób należy dbać o zdrowie, posiadają wiedzę na temat zdrowia, wiedzą jakie czynniki maja na nie wpływ

- znają współzależność pomiędzy zdrowym odżywianiem a zachowaniem zdrowia

- wiedzą, w czym występują witaminy, znają ich nazwy np. A,B,C,D

- uczą się jak radzić sobie ze złymi emocjami,

- wiedzą jak należy się zachowywać w grupie, w przedszkolu , na placu zabaw, itp.

- respektują kontrakty grupowe

- przestrzegają form grzecznościowych, uczą  się szanować starszych

- wiedzą, że należy pomagać słabszym

- podniosła się jakość prowadzonych ćwiczeń i zabaw ruchowych.

- przedszkole tworzy lepsze, bezpieczniejsze warunki do rozwoju zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

- dzieci i dorośli dostrzegają potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, również poza przedszkolem.

- dzieci potrafią zachęcać rodziców do wspólnego, aktywnego wypoczynku.

- dostrzegają piękno przyrody i wartości płynące z kontaktu z nią.

- dzieci uczą  się zdrowej rywalizacji, umiejętności godzenia się z porażką w trakcie organizowanych spotkań i uroczystości

- rozwinęła się ich sprawność fizyczna.

- nawiązują kontakty, integrują się z innymi dziećmi np. z dziećmi z przedszkola z Niemiec

- poznają nowe zabawy, czerpią radość z aktywności fizycznej.

-  rodzice dostrzegają celowość podejmowanych przez nas działań.

- dzieci wiedzą, że piosenka i taniec też mogą być formą promocji zdrowia.

- potrafią właściwie zachować się i godnie reprezentować przedszkole.

- wychowankowie wyposażeni są w wiedzę i umiejętności dotycząc zasad bezpiecznych zabaw i zasad ruchu drogowego dla własnego zdrowia  i zdrowia innych.

- promują wartości ekologiczne w środowisku lokalnym.

-dzieci wiedzą że dbanie o czystość osobistą sprzyja zdrowiu.

- dzieci samodzielnie wykonują zabiegi higieniczne.

- dzieci opanowały umiejętność kulturalnego jedzenia. .

- wdrażane są  do zjadania zieleniny i innych witaminek

- dzieci potrafią dbać o kącik przyrody.

- zdaja sobie sprawę z potrzeby dbania o środowisko, wykazują odpowiednie postawy ekologiczne.

- uczą się tolerancji i szacunku.

Poniżej : realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia w poszczególnych grupach w naszym przedszkolu

Grupa I „ Misie”  dzieci 3- letnie

- „Owocowy dzień”- wykonanie sałatki z owoców

- Słuchanie opowiadania I. Salach „ Co lubi jeść Zosia” – podkreślenie znaczenia owoców i warzyw w zdrowy żywieniu

- „ Kolorowe kanapki” – wykonanie kanapek , konsumpcja

- „ Zagadki smakowe”- dziecko próbuje i nazywa różnorodne produkty spożywcze ( jajko, cytryna, itp.)

- Słuchanie wiersza „ Na zdrowie” – B. Lewandowskiej – kształtowanie nawyków prozdrowotnych

- Zabawa ruchowa „ Witaminki”

- Wykonanie soku ze świeżych owoców i warzyw

- Jak można spędzić dzień zdrowo? – pogadanka

- Zwracanie dzieciom uwagi na spożywanie surówek, owoców  jako źródła witamin

- Zabawa „Czego potrzebują warzywa i owoce do wzrostu?

- Odżywiamy się zdrowo – omówienie na podstawie wiersza zasad zdrowego odżywiania

- Zabawa „ Gimnastyka”

 

GRUPA II – ZAJĄCZKI

I Tematyka: „ w sadzie i w ogrodzie”

- gromadzenie owoców i warzyw w kąciku przyrody- poznanie właściwości zdrowotne owoców

- „ Witaminy do koszyka”- segregowanie owoców i warzyw

- „Co na jesień w koszu niesie”- słuchanie opowiadania G. Szatkowskiej „ Jesień odwiedza świat”- poznanie przetworów wykonanych z owoców i warzyw

- „Urodziny marchewki”- zabawa ilustracyjna do piosenki

- Owocowy zawrót głowy- wykonanie sałatki owocowej w małych zespołach,

- zabawy ruchowe

 

II Tematyka: Dbamy o czystość i zdrowie

- Dobra rada – słuchanie wiersza M. Minczakiewicz „ Rada na katar”- poznanie czynników sprzyjających zdrowiu

-zachęcania do wykonywania samodzielnych zabiegów higienicznych oraz samoobsługowych w zakresie ubieranie i rozbieranie się

- „Gimnastyka to zabawa”- wykonywanie ćwiczeń fizycznych przy rymowance

- Moja przybory toaletowe- malowanie farbami plakatowymi konturów przyborów toaletowych

- przygotowanie w łazience kącika czystości

- „Zdrowy uśmiech”- nauka mycia zębów na podstawie teatrzyku „ Kino w łazience”

- zimowe zabawy w ogrodzie przedszkolnym zwrócenie uwagi na hartowanie organizmu

- Talerz pełen pyszności- komponowanie talerza zdrowych produktów

- „Od jedzenia zależy nasze zdrowie”- wykonanie zdrowego deseru zainicjowane wierszem M. Bartkowiaka pt. „Słodki kucharz”

-Tydzień zabaw z wiewiórką- dbamy o swoje zdrowie

 

Grupa III PAJACYKI

- wykonanie soku owocowego

-zdrowo się odżywiamy- przygotowanie zdrowych kanapek, zachęcanie dzieci do do spożywania zdrowej żywności

- piramida zdrowia- wykonanie zbiorowe pracy plastycznej,

- „Jestem zdrowy jak ryba”- układanie gry matematycznej

- dbamy o czystość, oglądanie inscenizacji; zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia

- „sport to zdrowie”- zachęcanie dzieci do ćwiczeń gimnastycznych i ruchu na świeżym powietrzu

Tydzień zabaw z wiewiórką:

- To służy zdrowiu, to szkodzi zdrowiu- plakaty wykonane w zespołach wykorzystaniem ilustracji i obrazków

- Mydło lubi zabawę- inscenizacja ruchowa piosenki

- W krainie witaminek- zabawy matematyczne

- „Na zdrowie”- słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej, kształtowanie nawyków prozdrowotnych

-„ Wilk u dentysty”- teatrzyk z wykorzystaniem pacynek, zapoznanie z praca stomatologa oraz sposobów utrzymania zdrowego uśmiechu

- Wizyta w gabinecie dentystycznym- zapoznanie z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, rozumienie potrzeby dbania o zęby

- „ Czy słodycze są zdrowe”- spotkanie z Cukrową Czarownicą, słuchanie baśni, uświadomienie  dzieciom, że zjadanie zbyt dużej ilości słodyczy szkodzi

 

GRUPA IV  - WIEWIÓRKI

- „ Owoce i warzywa”- lepienie z masy solnej. Utrwalenie wiadomości n/t znaczenia owoców i warzyw dla zdrowia człowieka.

- „Sałatka owocowa”- przygotowanie wspólnie z n-lem sałatki owocowej

- „ Na sportowo” – udział dzieci w teatrzyku wystawionym przez krakowska mobilną scenę dziecięcą. Wykonywanie ćwiczeń przy muzyce, poznanie pojęcia aerobik. Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka

- „ Jaki dobry deser” – wykonanie deseru z serka homogenizowanego i galaretki.

„ Witaminy jemy zdrowi będziemy”’- uroczystość promująca zdrowy styl życia ( wykonanie sałatki owocowej, zdrowych kanapek, wyciskanie soku z pomarańczy.

- Udział w konkursie „ Warzywne dziwolągi”

- „ Powołanie Klubu Wiewiórka”- inscenizacja w wykonaniu starszaków pt. „ Jak zdrowo żyć?”. Ukierunkowanie dzieci na rozwijanie zdrowia jamy ustnej i profilaktykę, wyrabianie zainteresowania stanem zdrowia własnych zębów oraz wdrażanie właściwych zachowań i nawyków zdrowotnych.

- Zorganizowanie w Sali kącika „ Klubu Wiewiórka”

- „ O kosmatej rękawicy , o mydle i o Grzesiu straszydle” – słuchanie opowiadania M. Kownackiej, wdrażanie do zachowania czystości osobistej

-  „ Czystość to zdrowie” – inscenizacja wiersza W. Chotomskiej „Kino w łazience”- rozumienie potrzeby dbania o zęby, kontrolowania ich stany oraz leczenia

- „ Szczotka, pasta”- zapoznanie z melodią i słowami piosenki. Wystukiwanie rytmu piosenki przy pomocy kubeczków i szczoteczek do zębów.

-„Piramida żywienia”- wykonanie piramidy żywieniowej ( w małych zespołach)- ukazania zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem.

- „ Mydło lubi zabawę” – zabawa ilustracyjna do piosenki

- Dentysta to nasz przyjaciel” – wycieczka do gabinetu dentystycznego. Dostrzeganie roli stomatologa w dbaniu o zdrowe zęby, systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.

- Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 

 

GRUPA V – KOTKI

- „ Czy bawimy się bezpiecznie – rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje- wdrażanie dzieci do  unikania sytuacji mogących zagrozić bezpieczeństwu lub życiu – nauka numeru alarmowego 112

- „ Tolerancja” – co to takiego? – w oparciu o opowiadanie K. Nowackiej pt. „Klocki” – wytłumaczenie dzieciom pojęcia tolerancja

- We wrześniu grupa „ Kotki” wraz ze swoimi paniami uczestniczyła w akcji dotyczącej honorowego krwiodawstwa.

Jako przedszkole promujące zdrowie i zdrowy styl życia, wiemy jak ważne dla zachowania zdrowia jest bezpieczeństwo. Nasze „ Kotki” uczyły się „obsługiwać” ;) policyjny motor, poznały przeznaczenie sprzętów ukrytych w wozie strażackim, poznały zasady udzielania pierwszej pomocy . Wszystko to odbywało się w super atmosferze, a prezentacjom towarzyszyło wiele emocji, ponieważ każdy chciał dotknąć, spróbować, sprawdzić….. J)))

 

- Tematyka kompleksowa „ OWOCE i WARZYWA

* wykonanie sałatki owocowej

* degustacja owoców egzotycznych zakupionych w czasie spaceru ( kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych), poznawanie nowych smaków

* Jesienne owoce – wyklejanie konturu wydzieranką papierową

* Jabłoń jesienią” – poznanie piosenki – zabawy rytmiczno- ruchowe przy piosence, wprowadzenie miłej atmosfery,

* „Na straganie” – rozmowa w oparciu o wiersz, ocena postępowania bohaterów, odniesienie do cech charakteru człowieka

* „Ziemniaczana zabawa”- poznanie właściwości ziemniaka, dziecko wie co to jest mąka ziemniaczana  i do czego jest wykorzystywana, ziemniaczane stemple zajęcia plastyczno artystyczne

* „ Kolorowe witaminy” – lepienie z masy solnej, jabłek , marchewki, gruszki, pomidora, itp.

* Wycieczka do parku” – obserwacja zmian w otoczeniu przyrodniczym, zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,

- Teatrzyk „ Sportowe igraszki”- wesoła zabawa przy muzyce w towarzystwie aktorów z teatru mobilnego w Krakowie. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem słowa aerobik

- Święto pieczonego ziemniaka” – promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach sportowych

- „ Piramida żywienia” – zapoznanie dzieci z wyglądem piramidy, ukazanie zależności pomiędzy żywieniem a zdrowiem człowieka.

- Quiz na temat „ Czy dbam o zdrowie?” – utrwalenie wiedzy n/t zdrowia i zachowań prozdrowotnych dzieci

- „ Czyste ubranie” – w oparciu o opowiadanie G. Kasdepke – rozmowa z dziećmi na temat konieczności dbania o higienę osobistą, która jest ważnym elementem zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka

- Witaminy jemy zdrowo rośniemy” – spotkanie z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola z Niemiec  ( Gusov- Platkow) występy artystyczne dzieci, wspólne wykonanie sałatki owocowej, kolorowych i zdrowych kanapek, soków, degustacja przy wspólnym stole, zabawy ruchowe i tańce – promowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie dzieci do zachowań prozdrowotnych

- KONKURS  „ WARZYWNE DZIWOLĄGI” – wspólna praca dzieci i rodziców,

- Przystąpienie do „Klubu Wiewiórka” – zorganizowanie w sali kącika

- „ W zdrowym ciele – zdrowy duch” – promowanie zdrowego stylu życia, - zajęcie otwarte dla rodziców – „ Zdrowy przedszkolak” – wspólne wykonanie piramidy żywienia, wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowym odżywianiu się, segregowanie produktów na takie, które wspomagają zdrowie, oraz te które mu nie służą

- Spotkanie z przedstawicielem stacji sanitarno- epidemiologicznej  w Myśliborzu n/t „ Jak dbać o zdrowie, żeby nie chorować?”- profilaktyka zdrowia

- Spotkanie z policjantem n/t „ Bezpieczny przedszkolak” – wdrażanie dzieci do właściwych zachowań, poznanie zagrożeń, jakie niesie życie,

GRUPA VI- KRÓLICZKI

- grzybobranie; pogadanka n/t grzybów jadalnych i trujących

-spotkanie z jeżem – wykonanie jeża z owoców gruszki i winogrona

- „Co nam jesień w koszu niesie”- zapoznanie z przetworami z owoców i warzyw

- Witaminowa sałatka- wykonanie sałatki

- Rada na katar- pogadanka n/t zdrowia i czynników powodujących zarażenie katarem

- od jedzenia zależy nasze zdrowie- rozmowa dotycząca konieczności spożywania zdrowych pokarmów, przygotowanie kolorowej galaretki – degustacja

- ruch to zdrowie: ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, spacery , zabawy na świeżym powietrzu

 

GRUPA VII - GROMADKA USZATKA

- dbamy o higienę- nauka korzystania z łazienki, zapoznanie z zasadami „ Kodeks małego przedszkolaka”

- „co lubi jeść Zosia”- degustacja warzyw, owoców, uświadomienie dzieciom konieczności spożywania witamin

- sałatka owocowa- sprawiamy sobie przyjemności – wykonanie i degustacja

- święto pieczonego ziemniaka

- przystąpienie do Klubu Wiewiórki – uwrażliwienie dzieci na tematy związane z dbaniem o higienę osobistą

- urządzenie kącika czystości

- w zdrowym ciele zdrowy duch – poznanie czynników sprzyjających zdrowiu ( pobyt na powietrzu, zdrowe odżywianie, dostosowanie ubioru do pogody,

- uczymy misia dobrego zachowania- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

- zdrowe kanapki, przygotowanie kanapek i ich konsumpcja

- zorganizowanie zielonego kącika przyrody

 

 

 

                                                                                                  Koordynator ds. promocji zdrowia

                                                                                                  Sylwia Kozicka