Wiewiórki

ZADANIA DYDAKTYCZNO  - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC: „ MARZEC”  
 GRUPA: „ WIEWIÓRKI” (SZEŚCIOLATKI)


1. „ZIEMIA – BŁĘKITNA PLANETA”  – rozbudzanie ciekawości  i zainteresowania otaczającym światem  oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie. Posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata. Kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, nie ocenianie  innych po pozorach. Budowanie systemu wartości dziecka: tolerancji, empatii, szacunku, uznania. Kształcenie umiejętności rozpoznawania  i nazywania litery” w, W”, czytanie  prostych  tekstów zbudowanych z poznanych liter. Ćwiczenia w pisaniu  poznanych liter po śladzie i z pamięci. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 11 w przód i wspak  od dowolnej liczby.

2.  „DOOKOŁA ŚWIATA” – wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów , państw, stolic. Doskonalenie umiejętności  rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie. Rozpoznawanie i nazywanie litery „ z, Z”, czytanie prostych tekstów z nową literą. Poznanie liczby 12 i jej składników. Zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonywanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara, nazywanie pełnych godzin.

3.  „WIOSNA W PARKU I W OGRODZIE” – uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących światem. Określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw , kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie  czynnego i biernego słownictwa. Zakładanie hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwacja wzrostu roślin – prowadzenie obserwacji. Zapoznanie z zapisem graficznym głoski „g, G”. Poznanie liczby 13 oraz jej składników. Wdrażanie do wykonywania działań na konkretach oraz posługiwania się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi w zakresie 13.

 4. „OBSERWUJEMY POGODĘ” – wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Dostrzeganie piękna pogody w każdej aurze. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „ł, Ł”. Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami.
Poznanie liczby 14 i jej składników.
Budowanie  motywacji  do poszukiwania i  poznawania nowych informacji. Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej.

5. DIAGNOZA - Końcowa obserwacja gotowości  szkolnej sześciolatka. Poznanie litery „ f, F ”. Poznanie liczby 15 i jej składników.  


Piosenka „Wiosna w błękitnej sukience”

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…