Kotki

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO  - WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC MARZEC

GR. „KOTKI”

 1.      „ZIEMIA – NASZA PLANETA”

Przyswajanie wiedzy n/t zwierząt (dinozaurów) i roślin (olbrzymie paprocie) występujących dawniej na Ziemi. Eksperymentowanie podczas zabaw badawczych ( „Co to są wulkany?”).

Poznanie obrazu graficznego głoski „F” – litery „F”, „f”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1- 7.

 2.      „JAK POWSTAJĄ OBRAZY I RZEŻBY – JESTEŚMY ARTYSTAMI ”

Rozwijanie wrażliwości estetycznej, oglądanie i przeżywanie sztuki, rozmowy o sztuce i najsławniejszych jej twórcach. Wirtualna wycieczka do Muzeum.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „H” – litery „H”, „h”. Usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „H”, „h” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „h” w nagłosie i wygłosie). Kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych. Poznanie obrazu graficznego liczby 8.

 3.      „WITAJ WIOSNO! ”

Obserwowanie  zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną. Poznanie zwiastunów wiosny. Przybliżenie tradycji wiążących się ze zwyczajem pożegnania zimy i powitania  astronomicznej wiosny. Dostrzeganie zmienności zjawisk pogodowych ( „W marcu jak w garncu”).

Poznanie obrazu graficznego głoski „Ł” – litery „Ł”, „ł”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Ćwiczenia prawidłowego określania kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.

 4.      „DUZI I MALI OBROŃCY PRZYRODY”

Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka. Zachęcanie do sprzątania najbliższego otoczenia, sortowania śmieci.

Poznanie obrazu graficznego głoski „Ś” – litery „Ś”, „ś”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Odnajdywanie litery w wyrazach. Układanie rytmów z przedmiotów.

 5.       „WIELKANOC”

Zapoznanie z tradycjami, zwyczajami i symbolami Świąt Wielkanocnych.

Poznanie obrazu graficznego głoski „Ż” – litery „Ż”, „ż”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Odnajdywanie litery w wyrazach. Układanie elementów od największego do najmniejszego i odwrotnie.

 

Piosenka „Maszeruje Wiosna”

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.: Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony

a z nich każdy jest zielony.

Ref.: Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergocą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat

gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,

Zima by została mroźna.

Ref.: Maszeruje Wiosna …