Pajacyki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC MARZEC

GRUPA:  „PAJACYKI” 5-LATKI


1.  „ZIEMIA – NASZA PLANETA” - przyswajanie wiedzy n/t zwierząt (dinozaurów) i roślin (olbrzymie paprocie) występujących dawniej na Ziemi. Eksperymentowanie podczas zabaw badawczych („Jak powstały planety?”; „Co to są wulkany?”). Poznanie obrazu graficznego głoski „G” – litery „G”, „g”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1- 10. 

2. „JAK POWSTAJĄ OBRAZY I RZEŻBY – JESTEŚMY ARTYSTAMI ” - rozwijanie wrażliwości estetycznej, oglądanie i przeżywanie sztuki, rozmowy o sztuce i najsławniejszych jej twórcach. Poznanie obrazu graficznego głoski „Ł” – litery „Ł”, „ł”. Usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „Ł”, „ł” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „ł” w nagłosie i wygłosie). Kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych. Poznanie obrazu graficznego liczby 7. 

3. „WITAJ WIOSNO! ” - obserwowanie  zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną. Poznanie zwiastunów wiosny. Przybliżenie tradycji wiążących się ze zwyczajem pożegnania zimy i powitania  astronomicznej wiosny.Poznanie obrazu graficznego głoski „F” – litery „F”, „f”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Ćwiczenia prawidłowego określania kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni. 

4. „ACH, TA POGODA!” - wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych. Dostrzeganie zmienności zjawisk pogodowych ( „W marcu jak w garncu”). Zapoznanie z symbolami pogody – projektowanie kalendarza pogody, posługiwanie się opisem symbolicznym. Poznanie obrazu graficznego głoski „J” – litery „J”, „j”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Wiązanie przyczyn i skutków według chronologii wydarzeń oraz używanie określeń typu: najpierw, potem, wreszcie, na końcu. Prawidłowe formułowanie zdań podczas opowiadania historyjki.                      Piosenka „Maszeruje Wiosna”

 1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
  maszeruje drogą mała Wiosna.
  Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
  i jeden warkoczyk krótki.

  Ref.:  Maszeruje wiosna
            a ptaki wokoło
            lecą i świergoczą
            głośno i wesoło.
            Maszeruje wiosna w ręku
            trzyma kwiat

                gdy go w górę wznosi
                zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,

            na ramieniu małą torebeczkę.
            Chętnie żuje gumę i robi balony

             a z nich każdy jest zielony.

           REF: Maszeruje wiosna
                    a ptaki wokoło
                   lecą i świergocą
                   głośno i wesoło.
                   Maszeruje wiosna w ręku
                   trzyma kwiat 
                   gdy go w górę wznosi
                   zielenieje świat !

      3.  Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
            każda trawka chce być już zielona.

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 

            Zima by została mroźna. 

 

Ref.: Maszeruje Wiosna …