Zajączki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC MARZEC
 GR. II „ZAJĄCZKI”

1/2. MARCOWA POGODA - zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia; poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz, tęcza). Zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny (wydłużający się dzień, rosnąca temperatura powietrza, pierwsze kwiaty – przebiśniegi.

 3. NADESZŁA WIOSNA - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – powracające ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty, pojawianie się pąków i liści na drzewach i krzewach. Poznanie wiosennych zwyczajów ptaków (zakładanie gniazd, wysiadywanie jaj). Zakładanie zielonego ogródka w sali, poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin.   
 4. ZWIERZĘTA Z DZUNGLI  I SAWANNY - poznawanie wybranych gatunków zwierząt egzotycznych (krokodyl, żyrafa, hipopotam, słoń, zebra). Zapoznanie ze sposobem odżywiania i warunkami klimatycznymi w jakich żyją poznawane gatunki zwierząt; zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach ze zwierzętami dzikimi. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.

 

           

                           „WOŁANIE WIOSNY”  - piosenka

                      1. Dzisiaj w drodze do przedszkola

                          Już zielone były pola,

                          A bociany klekotały,

                          Bo na łąkę przyleciały.

                                   
                                       Ref.
Zielona wiosenka nas woła,
                                                Zielona panienka wesoła.

                                               W oczy świeci nam

                                                 Złotym słońcem

     I rozrzuca kwiaty pachnące.

                                  
                      2
. Na gałązka pierwsze pąki,

                         a na łąkach pierwsze bąki,

                         żabki skaczą , a skowronek

                         śpiewa jak srebrzysty dzwonek.


Ref.
Zielona wiosenka nas woła….