Zajączki

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC CZERWIEC

GR. II „ZAJĄCZKI”

1. ŚWIĘTO DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA - uczestnictwo w zabawach i uroczystościach dających możliwość obserwowania siebie na tle innych oraz budowania obrazu samego siebie. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie - przestrzeganie określonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsca ich zamieszkania, poznawanie zwyczajów ludzi z całego świata, ich ubioru i mieszkania. Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

 

2.  MOJE PODWÓRKO - nasze zabawy i zainteresowania - dbamy o nasze zdrowie przebywając w miarę możliwości na świeżym powietrzu. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: oddalanie się od rodziców (opiekunów), bawienie się w miejscach niedozwolonych, rozmawianie z obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego zainstalowanego na placu zabaw.

3. W MORSKIEJ GŁĘBINIE - poznanie zwierząt żyjących w morzach i oceanach. Wzbogacanie wiedzy na temat życia podwodnego wybranych gatunków zwierząt, zwrócenie uwagi na piękno flory morskiej.

4.  JEDZIEMY NA WAKACJE- zapoznanie z różnymi środkami lokomocji: wodne, lądowe, powietrzne, oraz z różnymi środowiskami: las, jezioro, morze, góry, miasto, wieś. Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu podczas wakacji; uświadomienie zagrożeń wynikających z wakacyjnego wypoczynku. Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie latem.

                                                                                                         „Wakacje” - piosenka

   1. Fale, morskie fale i piasek na plaży.

         O letniej zabawie każdy przecież marzy.

                         Refren: Lato, lato, lato dzisiaj wita nas.

              Latem, latem, latem miło spędzasz czas

 2. Góry, nasze góry i pachnące lasy.

        Plecak zabieramy, jedziemy na wczasy

Refren:   Lato,  lato.....

3. .Rzeki i jeziora już na nas czekają.

            Wiosła i kajaki na spływ zapraszają

Refren:   Lato,  lato…

 

Powitanie Zajaczków w Klubie Wiewiórka

Powitanie kolejnych dzieci z gr. Zajączki w przedszkolnym Klubie Wiewiórki. Wysłuchanie prelekcji p. Pielęgniarki n/t zębów, zapoznanie z przedszkolną Wiewiórką i jej klubem - zadaniami....