Króliczki

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC: „MARZEC”
GRUPA: „ KRÓLICZKI”1.      MARCOWA POGODA - zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia; poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz, tęcza). Zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny (wydłużający się dzień, rosnąca temperatura powietrza, pierwsze kwiaty- przebiśniegi).

2.      ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY- poznawanie wybranych gatunków zwierząt egzotycznych (krokodyl, żyrafa, hipopotam, słoń, zebra). Zapoznanie ze sposobem odżywiania i warunkami klimatycznymi w jakich żyją poznawane gatunki zwierząt; zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach ze zwierzętami dzikimi. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

3.      NADESZŁA WIOSNA - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną - powracające ptaki (bociany),  pojawiające się pierwsze kwiaty, pojawianie się pąków i liści na drzewach i krzewach.  Poznanie wiosennych zwyczajów ptaków (zakładanie gniazd, wysiadywanie jaj). Zakładanie zielonego ogródka w sali, poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin.

4.      WIOSNA NA WSI - poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi, nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt i odżywiania. Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

 

„Wołanie Wiosny”-  (piosenka)                   

Dzisiaj w drodze do przedszkola

już zielone były pola,

a bociany klekotały,

bo na łąkę przyleciały.

 

Ref. Zielona wiosenka nas woła,

zielona panienka wesoła.

W oczy świeci nam

złotym słońcem

i rozrzuca kwiaty pachnące

                                                   

Na gałązkach pierwsze pąki,

 a na pąkach pierwsze bąki.

Żabki skaczą, a skowronek

śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

 

Ref. Zielona wiosenka nas woła,

zielona panienka wesoła……